Llista Escola Itaca General

Subscriu-te a la llista de correu de l'escola Ítaca
Enviant aquest formulari accepteu la LLEI ORGÀNICA DE PROTECCIÓ DE DADES (LOPD) de l'escola Ítaca: En compliment del que estableix el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades (RGPD), us informem que, quan ens contacteu a través del web, del formulari d’inscripció o a través dels diferents formularis de què disposem, les vostres dades personals s’incorporaran al Fitxer de dades personals de la CAFI. Aquestes dades es recolliran i tractaran amb l’única finalitat de gestionar les activitats organitzades i els serveis que oferim des de la CAFI en benefici dels socis d’aquesta Associació i l’Escola Ítaca. Aquestes dades seran compartides amb altres institucions per a la gestió de les activitats únicament quan es realitzin conjuntament i servirà només per a informar i gestionar les activitats conjuntes que duem a terme o els serveis que contractem. La CAFI és el titular del Fitxer. Us garantim la confidencialitat de les dades personals i us informem que podeu exercir el dret d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició si ens ho comuniqueu per escrit a la nostra adreça de correu cafi@escolaitaca.cat. En contactar a través del nostre web, correu o formulari d’inscripció, doneu el consentiment inequívoc i exprés perquè puguem tractar les vostres dades personals segons les finalitats i serveis descrits. Així mateix, els usuaris que ens faciliten les dades personals accepten que des de la CAFI les puguem utilitzar amb finalitats informatives dels nostres serveis i activitats, així com prestar els serveis sol·licitats i enviar la informació promocional desitjada als destinataris que calgui, fins que deixin de formar part de la comunitat d'Ítaca.
Subscriu-te a la llista de correu de l'escola